Đã xuất hiện công cụ giải mã dữ liệu bị mã hóa bởi mã độc WannaCry với điều kiện:
– Máy chưa được reboot
– Dữ liệu Không bị can thiệp trước khi dùng công cụ này

Các bạn nào bị nhiễm có thể tải công cụ Wanakiwi tại đây

Công cụ này chạy được trên các hệ điều hành Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003 , 2008


Giải mã trên XP


Trên Windows 7

Các bạn có thể đọc thêm bài chi tiết tại đây